MENU

KARIERA

Składy Opałowe STOKŁOSA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa poszukują nowych pracowników o specjalizacji: kierowca oraz operator maszyn – ładowarek czołowych.

Zapewniamy pracę w szybko rozwijającej się firmie o stabilnej sytuacji finansowej. Swoim pracownikom gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji oraz przyjazną atmosferę w pracy. Wszystkie osoby zatrudnione mogą liczyć na życzliwość zespołu, wsparcie merytoryczne oraz na pełen dostęp do niezbędnych narzędzi pracy.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie na adres wspolpraca@skladystoklosa.pl swojego CV zawierającego opis doświadczenia zawodowego.

Ponadto dokumenty powinny posiadać następujące klauzule:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, na potrzeby procesu rekrutacji realizowanego przez Składy Opałowe STOKŁOSA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa”

„Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych w celu stworzenia i prowadzenia fizycznej oraz elektronicznej bazy danych, która służyć będzie Składom Opałowym STOKŁOSA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w kolejnych procesach rekrutacyjnych (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.; tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)”

„Swoje dane osobowe, zawarte w dokumentach aplikacyjnych, udostępniam dobrowolnie. Przyjmuję także do wiadomości, że Składy Opałowe STOKŁOSA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa będą przechowywać moje dane przez okres 5 lat od chwili ich przesłania. Wiem, że posiadam prawo dostępu do swoich danych, do ich poprawiania oraz do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdej chwili, co wymaga złożenia w firmie Składy Opałowe STOKŁOSA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa stosownego pisma.”

Aplikacje, które nie posiadają powyższych klauzul zostaną w procesie rekrutacji odrzucone z powodu niespełnienia warunku formalnego, a wszystkie przesłane materiały zostaną usunięte lub zniszczone. Informujemy także, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.